دانلود آهنگ هوشمند عقیلی اگر

دانلود آهنگ هوشمند عقیلی اگر

دانلود آهنگ هوشمند عقیلی اگر با کیفیت فوق العاده 320 و 128

Hooshmand AghiliAgar

هوشمند عقیلی اگر

دانلود با کیفیت 320


متن آهنگ هوشمند عقیلی اگر

اگر اشک بودی تو را روی چشمان خود می نشاندم

اگر آه بودی تو را نیمه شب ها به لب می رساندم

اگر مهر بودی به دنبال تو در دل آسمان می دویدم

اگر ماه بودی فروغ تو را چون غباری به سر می فشاندم

دریغا نه اشکی نه آهی نه مهری نه ماهی

تو خودپرستی که پیمان شکستی

که پیمان شکستی

اگر زهر بودی تو را چون می نوش سر می کشیدم

اگر مرگ بودی شتابان به سوی تو پر می کشیدم

اگر خاک بودی در آغوش سرد تو جا می گرفتم

اگر پاک بودی شبی پیکرت را به بر می کشیدم

دریغا نه زهری نه مرگی نه خاکی نه پاکی

تو خودپرستی که پیمان شکستی

که پیمان شکستی

اگر موج بودی

اگر موج بودی چو طوفان به دنبال تو می دویدم

اگر اوج بودی

اگر اوج بودی چو خورشید آخر به تو می رسیدم

اگر ابر بودی

اگر ابر بودی همه عمر در سایه ات می نشستم

اگر جام بودی

اگر جام بودی تو را می شکستم

تو را می شکستم

دریغا دریغا

نه جامی نه موجی نه ابری نه اوجی

تو خودپرستی که پیمان شکستی

که پیمان شکستی

دریغا دریغا

نه جامی نه موجی نه ابری نه اوجی

تو خودپرستی که پیمان شکستی

که پیمان شکستی

دانلود دیگر آهنگ های این خواننده

دانلود اهنگ های هوشمند عقیلی

آهنگ های دیگر هوشمند عقیلی