دانلود آهنگ ابی پل

دانلود آهنگ ابی پل

دانلود آهنگ ابی پل از آلبوم تاج ترانه با کیفیت عالی به همراه متن این آهنگ

Ebi – Pol

ابی پل

دانلود با کیفیت 320


متن آهنگ پل ابی

برای خواب معصومانه ی عشق کمک کن بستری از گل بسازیم
برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازیم
کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم
کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم
بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میونِ سفره ی شب تو با من
بذار بین من و تو دست های ما پُلی باشه واسه از خود گذشتن
کسی به فکر مریمهای پَرپَر ، کسی تو فکر کوچه کفترها نیست
به فکر عاشق های در به در باش که غیر از ما کسی به فکر ما نیست

تورو می شناسم ای شب گرد عاشق تو و با اسم شب من آشنایی
از اندوه و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی
تورو می شناسم ای سر در گریبون غریبگی نکن با هق هق من
تن شکست تو بسپار به دست نوازش های دستِ عاشق من
بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میونِ سفره ی شب تو با من
بذار بین من و تو دست های ما پُلی باشه واسه از خود گذشتن
کسی به فکر مریمهای پَرپَر ، کسی تو فکر کوچه کفترها نیست
به فکر عاشق های در به در باش که غیر از ما کسی به فکر ما نیست

به دنبال کدوم حرف و کلامی سکوتت گفتن تمام حرفها است
تو رو از تپش قلبت شناختم تو قلبت قلب عاشق های دنیاست
تو با تنپوشی از گلبرگ و بوسه من و به جشن نور و آینه بردی
چرا از سایه های شب بترسم تو خورشید و به دست من سپردی
بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میونِ سفره ی شب تو با من
بذار بین من و تو دست های ما پُلی باشه واسه از خود گذشتن
کسی به فکر مریمهای پَرپَر ، کسی تو فکر کوچه کفترها نیست
به فکر عاشق های در به در باش که غیر از ما کسی به فکر ما نیست

کمک کن جاده های مه گرفته منِ مسافر و از تو نگیرن
کمک کن تا کبوترهای خسته رو یخبستگی شاخه نمیرن
کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم
کمک کن تا برای هم بمونیم کمک کن تا برای هم بمیریم
بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میونِ سفره ی شبِ تو با من
بذار بین من و تو دست های ما پُلی باشه واسه از خود گذشتن
کسی به فکر مریمهای پَرپَر ، کسی تو فکر کوچه کفترها نیست
به فکر عاشق های در به در باش که غیر از ما کسی به فکر ما نیست


دانلود دیگر آهنگ های این خواننده

دانلود اهنگ های ابی

آهنگ های دیگر ابی